Politika privatnosti

Veb-sajt steamshopsrbija.com, vodeći računa o svojim posetiocima, na osnovu svoje Politike privatnosti želi da zaštiti njihovo pravo na zaštitu podataka, prilikom prikupljanja, korišćenja, održavanja i objavljivanja informacija dobijenih od posetilaca. U skladu sa Opštom direktivom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation „GDPR“) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine, uređuje se obrada ličnih podataka prilikom slanja newslettera(biltena), ažuriranja informacija na sajtu, slanja obaveštenja i poziva putem e-maila i svih drugih vidova korišćenja ličnih podataka, radi pružanja usluga i unapređivanja svih vidova poslovanja. Cilj je stvaranje sigurnije, bezbednije i kvalitetnije sredine za posetioca.

Informacije koje se prikupljaju:

 • Ime i prezime*/**
 • adresa stanovanja**
 • e-mail adresa*/**
 • broj mobilnog telefona(*)/**
 • IP adresa*/**/***/****

Scenariji pri kojima se informacije skupljaju:

 • live chat podrška*
 • kreiranje narudžbine**
 • pretraga***
 • Google Analytics****
 • ostale forme na veb-sajtu

Cilj prikupljanja i obrade informacija:

 • obrađivanje narudžbine (prepoznavanje uplate na osnovu podataka iz narudžbine i izvoda banke)
 • slanje newslettera i drugih informacija i obaveštenja posetiocima
 • poboljšanje ponude kao i korisničkog iskustva***

Lični podaci će biti obrađivani od strane:

Glavni administrator steamshopsrbija.com veb-sajta: Uroš Aleksić

Prikupljanje i obrada ličnih podataka se vrši na osnovu date saglasnosti, koja je izričita, nedvosmislena i dobrovoljna.

Vaša prava u skladu sa GDPR:

 • Pravo da budete obavešteni da li se Vaši podaci koriste za obradu i u koje svrhe;
 • Pravo na pristup ličnim podacima i informacijama;
 • Pravo na ispravku (pravo da zatražite ispravku svih netačnih podataka koji se na Vas odnose);
 • Pravo na zaborav (pravo da zatražite da se obrišu Vaši podaci ukoliko povučete saglasnost, podaci više nisu nužni, uložite prigovor ili obrada nije u skladu sa zakonom);
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • Pravo na povlačenje saglasnosti.

Zaštita informacija

Administrator steamshopsrbija.com veb-sajta će preduzeti sve razumno neophodne korake da osigura zaštitu vaših podataka u saglasnosti sa GDPR.

Promene Politike privatnosti

Administrator veb-sajta steamshopsrbija.com ima diskreciono pravo da po potrebi ažurira Politiku privatnosti, i u skladu sa tim izmeni datum ažuriranja na sajtu.

Ukoliko želite da povučete Vašu saglasnost ili dobijete informacije vezane za Politiku privatnosti, možete to učiniti:

 • porukom na live chat-u prisutnom na veb-sajtu
 • sms porukom na 061-445-5259

Datum ažuriranja Politike privatnosti je 26. februar 2019. godine