Politika privatnosti

Obaveštenje o politici privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti

Siniša Aleksić preduzetnik Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute WEBSPARK Klenak, u daljem tekstu WebSpark, u obavljanju delatnosti za koju je registrovan, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti svojih kupaca. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih kupaca i stoga posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao poverenje svih lica do čijih ličnih podataka dođe. Ličnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na kupca kao fizičko lice, a na osnovu koga je njegov identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovim dokumentom pružaju se detaljne informacije o tome na koji način i po kom osnovu WebSpark prikuplja i obrađuje lične podatke, pod kojim uslovima i koja prava pripadaju licima u pogledu podataka o ličnosti. Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa ličnim podacima i kako biste u potpunosti bili svesni prava koja Vam pripadaju na osnovu pozitivnih pravnih propisa.

1. Podaci o preduzeću

Pun naziv pravnog subjekta: Siniša Aleksić preduzetnik Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute WEBSPARK Klenak
Poštanska adresa: Maršala Tita 104, 22424 Klenak
Delatnost i šifra delatnosti: 63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
Matični broj: 66006387
Poreski broj (PIB): 112294272
Web adresa: www.webspark.rs / www.steamshopsrbija.com
Kontakt telefon: 061/4455-259
Kontakt e-mail: info@webspark.rs / office@steamshopsrbija.com
Tekući račun OTP Banka: 325-9500500621759-35
Tekući račun Halkbank: 155-0000000074559-15

2. Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, itd.), podatke o Vašoj aktivnosti na vebsajtu SteamShopSrbija.com (uključuju datum i vreme pristupa sajta, IP adresu sa koje se pristupa, posećene stranice, sadržaji narudžbina, komunkacija putem uživo chat-a) i Vaš broj mobilnog telefona, email adresu, adresu stanovanja.

3. Kako prikupljamo lične podatke kupaca

WebSpark prikuplja lične podatke direktno od kupca putem telefonskog razgovora ili putem veb prodavnice SteamShopSrbija.com (registracija ili prijava na newsletter). Tokom korišćenja veb sajta, tj. registracije i naručivanja, internet pregledač šalje informacije o korisniku uključujući IP adresu, datum i vreme posete i informacije o vremenu provedenom na našem veb sajtu, URL sajta sa kog dolazi, stranice koje je posetio na našim sajtu i informacije o uređaju, veličini ekrana i tipu i verziji internet pregledača. Pored ovoga, možda ćemo prikupljati i određene podatke iz kolačića (cookies) i sličnih automatizacija. O politici upotrebe kolačića pročitajte na posebnoj stranici https://steamshopsrbija.com/obavestenje-o-kolacicima/.

4. Svrha i pravni osnov obrade ličnih podataka

WebSpark putem SteamShopSrbija.com prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta;
 • izvršenja ugovora za usluge koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i WebSpark-a;
 • rešavanja Vaših zahteva;
 • pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana SteamShopSrbija i njihovog reklamiranja putem
 • obaveštenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja
 • odnosno newsletter-a i SMS biltena) i
 • unapređenja naših usluga.

U slučaju da nam date lične podatke trećih lica garantujete da ste ih obavestili o upotrebi njihovih ličnih podataka. U slučaju da ste naručili uslugu, lični podaci trećih lica koje ste nam dali biće upotrebljeni isključivo u svrhu sprovođenja isporuke i rešavanja upita ili predloga koje možete imati Vi ili treće lice.

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi WebSpark-a, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Na primer, Vaše podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa možemo da dobijemo od Vas kada se prijavljujete kao korisnik Veb-sajta ili nas kontaktirate email-om, poštom ili na drugi način i da iste obrađujemo u svrhu registracije, rešavanja reklamacije ili odustanka od ugovora, kupovine usluga i dr. U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (tačnije, ako želite da se registrujete kao korisnik Veb-sajta mi moramo da obradimo Vaše lične podatke, jer u protivnom ne možemo da upravljamo Vašom registracijom ili izvršimo Vašu narudžbinu).

Ukoliko koristite Veb-sajt, registrujete se kao korisnik Veb-sajta čega nam poveravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsetnike i obaveštenja. U svakom trenutku slanje obaveštenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.

Pristanak od Vas tražimo i u slučaju kada želimo da Vam pošaljemo materijale namenjene direktnom oglašavanju. Nakon opoziva pristanka Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, ali  moramo da ih sačuvamo samo da bismo u slučaju potrebe dokazali da je Vaš pristanak za dalju obradu opozvan i da je obrada pre opoziva pristanka bila zakonita.

Odjavu sa mail liste, sms liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite na jedan od sledećih načina: slanjem email-a na adresu: info@webspark.rs / office@steamshopsrbija.com.

5. Ko su korisnici podataka

Korisnici podataka o ličnosti predstavljaju pravni zastupnici i/ili vlasnik WebSpark-a. Podaci o ličnosti se ne dele sa trećim licima, osim ukoliko je potrebno, mogu se deliti sa ugovornim partnerima, zbog naplate porudžbine sa bankama, zbog personalizacije komunikacije sa štamparskim kućama itd., a sa kojima možemo da imamo zaključene pisane ugovore o obradi ličnih podataka naših kupaca samo u gore navedene svrhe. Eventualni pristup podacima može imati IT kompanija koja iznajmljuje servere.

U slučaju bilo kakvih zahteva od strane sudske i izvršne vlasti i ukoliko je potrebno za određene pravne procese, istrage i slično, u obavezi smo da podelimo lične podatke naših kupaca sa vlastima.

6. Zaštita Vaših ličnih podataka

U cilju bezbednosti Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima ZZPL-a, uključujući mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećim propisima i ostale mere koje su primerene obradi i nužne za obezbeđivanje zaštite konkretnih podataka o ličnosti. Ovlašćeni pristup podacima o ličnosti je obezbeđen pristupnim šiframa, sistemom privilegija i uloga. Zaštita od neovlašćenog, elektronskog pristupa podacima se zasniva na antivirusnom softveru i firewall-u.

Treća lica koja obrađuju Vaše lične podatke koje prikuplja i čijom obradom upravlja WebSpark takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se i sa njihove strane obezbedio isti nivo zaštite koji pruža i garantuje WebSpark.

7. Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posećujete Veb-sajt. Kada ponovo budete pristupili Veb-sajtu SteamShopSrbija može preuzeti podatke sa Vašeg uređaja, a koji su sadržani u kolačićima.

Na Veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.

Na primer, prilikom posete Veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja Veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili Veb-sajtu.

Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz Veb-sajta, a WebSpark pomoću njih analizira kupce, prati posete i unapređuje svoje oglašavanje.

Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posećujete na kojima se SteamShopSrbija može reklamirati, a mogu biti sačuvani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge WebSpark koristi i koji mu služe da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na Vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču.

Više o kolačićima pročitajte ovde Obaveštenje o kolačićima.

8. Automatski donošenje odluka i profilisanje

WebSpark vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje kupaca na osnovu istorije kupovine u svrhe slanja promotivnog materijala i obrade podataka u okviru mogućeg programa lojalnosti.

9. Transfer podataka o ličnosti van Srbije

WebSpark ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Srbije.

10. Transfer podataka ličnosti van EU

WebSpark ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

11. Prava građana u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

Obavezujemo se da ćemo čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da ćemo Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti su:

 • pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju;
 • pravo pristupa (imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada WebSparku-u zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podneti direktno WebSparku-u ilikoju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (imate pravo preuzimanja ličnih podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o ličnim podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano).

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite kontaktiranjem WebSparka:

 • na adresu: Siniša Aleksić preduzetnik WEBSPARK, Maršala Tita 104, 22424 Klenak
 • telefonom: +381 61 44 55 259 ili + 381 67 710 7110
 • na adresu el. pošte: info@webspark.rs

12. Informacije o nadležnom organu

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Poslednji put ažurirano: 15.12.2021.

0
0
Vaša Korpa
Vaša korpa je prazna.Vratite se na početnu