Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Opšti uslovi internet prodavnice SteamShopSrbija.com su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu ZZPot). Internet prodavnica je upravljana od strane SteamShopSrbija.com (u daljem tekstu provajder). Provajder se ne ne obavezuje za tačnost i potpunost informacija na stranicama internet prodavnice SteamShopSrbija.com, niti se obavezuje za tačnost i potpunost teksta, vizuelnih i audio materijala. Sadržaj Opštih uslova se odnosi na uslove korišćenja sadržaja i usluga na veb stranicama SteamShopSrbija.com. Opšti uslovi važe na svim stranicama i pod-stranicama internet prodavnice SteamShopSrbija.com. U slučaju da se ne slažete sa uslovima korišćenja sadržaja i usluga, slobodni ste da ne obavljate kupovinu u posredstvu SteamShopSrbija.com. Prilikom svake kupovine (napravljena ručno od strane samog kupca ili napravljena od strane vlasnika a u ime samog kupca) koja se vrši u posredstvu sa SteamShopSrbija.com, smatra se da ste upoznati sa celim sadržajem uslova korišćenja i da se u potpunosti slažete sa njima. Uslovi se mogu ažurirati u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obaveštenja, što bi značilo da se vlasnik SteamShopSrbija.com odriče svih posledica koje su nastale. Celokupna komunikacija koja se ostvaruje između klijenta (kupca) i provajdera (prodavca, pružatelja usluge) u elektronskoj formi će se smatrati da je u pismenoj formi i da je načinjena tokom trajanja ugovora. Vlasnik SteamShopSrbija.com zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koju uslugu koja se pruža putem ovog sajta, kao i da spreči bilo koju drugu stranu da koristi uslugu. Sve izmene i dopune Uslova korišćenja će se vršiti u elektronskoj pismenoj formi.

 

Cene

Sve cene navedene na internet prodavnici SteamShopSrbija.com su prikazane u RSD. SteamShopSrbija nije u sistemu PDV-a, te su prikazane cene bez PDV-a. Cene su punovažne do momenta isporuke proizvoda. Rezervišemo pravo da promenimo cene u bilo kojem trenutku. Pravo na kupovinu usluge pružanja CD-ključa ima svaki posetilac SteamShopSrbija.com. Način razmene novca je određen u trenutku kada je kupac usluge izabrao način razmene novca (Nalogom za uplatu, uplatom u banci na račun, PostNet-om ili PayPal-om) prilikom procesa naručivanja. Uslugu kupovine proizvoda preko partnerskih sajtova vlasnika kupac ne plaća, već konačan iznos koji je prikazan uplaćuje kao dobrovoljnu donaciju. Ukoliko vlasnik SteamShopSrbija.com dobije pogrešan proizvod za distribuciju kupcu, a platio je novcem koji je bio namenjen za željeni proizvod koji je iskazao kupac usluge kupovine proizvoda, SteamShopSrbija.com se odriče ponovne kupovine ispravnog proizvoda. Niti snosi odgovornost pogrešnog proizvoda. Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do zastoja novca na računu vlasnika SteamShopSrbija.com, vlasnik se obavezuje da od momenta oslobađanja novca sa računa isporuči kupcu usluge prozivode. Ukoliko proizvod nije dostupan, moguće je izvršiti zamenu za neki drugi uz parcijalnu ili potpunu refundaciju sredstava na SteamShopSrbija nalog.

 

Postupak kupovine

Prilikom postupka kupovine usluge, kupac bira način plaćanja i dobije adekvatne instrukcije za uplatu. Ugovor se smatra zaključenim, od onog trenutka kada kupac usluge postavi porudžbinu. U skladu sa članom 48. ZZPot kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Kupac usluge, nakon postavka porudžbine dobija obaveštenje da će mu biti poslata SMS poruka na broj koji je naveden pri kupovini, kako bi potvrdio svoju porudžbinu, ukoliko to ne uradi u roku od 14 dana, smatra se da je kupac odustao. Međutim, vlasnik SteamShopSrbija.com može poslati SMS poruku u prvih 7 dana od momenta postavljanja porudžbine kupca, koja će sadržati jedan vid obaveštenja o porudžbini koju je kupac napravio. Kupac takođe, u prvih 14 dana je u obavezi da uplati iznos usluge, ukoliko to ne učini, ugovor se zatvara. U skladu sa tačkom 9. člana 37. ZZPot, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke. Smatra se da je virtuelni CD-ključ zapečaćen, ukoliko prethodno nije iskorišćen. U tom slučaju, ukoliko kupac dobije CD-ključ, koji je prethodno iskorišćen, vlasnik SteamShopSrbija.com se odriče bilo kakve odgovornosti.

Metode plaćanja

Vlasnik SteamShopSrbija.com omogućuje 2 načina uplate novca:

  • Uplatom na tekući račun, u bilo kojoj pošti ili banci u Srbiji ili putem elektronskog bankarstva
  • Putem PayPal-a ili debitne/kreditne kartice iz bilo kojeg dela sveta (u tom slučaju cena se računa u EUR po zvaničnoj kursnoj listi)

 

Pristup zaključenim ugovorima

Prodavac će kupcu izdati račun sa svim troškovima u elektronskoj formi. Ukoliko u međuvremenu dođe do promene cene, prodavac je prema članu 75. ZZPot osnažen da cenu poveća. Visina povećane cene je određena u odnosu na partnerske internet stranice SteamShopSrbija.com. Kupac je dužan da proveri tačnost informacija u prvih 7 dana od momenta postavljanja porudžbine i da o bilo kojim greškama obavesti prodavca. Naknadne prigovore ne uvažavamo. Kupoprodajni ugovor (porudžbina) je skladištena na serveru prodavca. Provajder može u bilo kojem trenutku poslati ugovor, ukoliko kupac to zahteva putem e-mail adrese office@steamshopsrbija.com ili putem mobilnog telefona.

 

Garancija i reklamacije

Provajder nudi garanciju za sve serijske kodove na internet prodavnici SteamShopSrbija.com. Garancija važi isključivo za važnost koda i ne uključuje blokade, koje uključuje PunkBuster ili bilo koji drugi program koji služi za proveru varanja. Za uvažavanje reklamacije, kupac je dužan da sve zatražene informacije i dokaze prosledi provajderu koje uključuju fotografije ili bilo koje druge dokaze koji jasno evidentiraju da kod ne radi. Garancija nije važeća u slučaju gubitka, distribuiranja ili u slučaju prenosa u dalju prodaju. U tim slučajevima, ispravnost koda je uništena prema krivici kupca.
SteamShopSrbija.com ne snosi odgovornost za validnost kodova od momenta urednog dostavljanja koda na SteamShopSrbija nalog i e-mail adresu kupca, s toga nije moguće dobiti povraćaj novca za uplaćene narudžbine. U slučaju problema sa kodovima, SteamShopSrbija.com će kontaktirati dobavljača kodova i pokušati da reši problem. Od trenutka slanja kompletne reklamacije dobavljaču, potrebno je da prođe 2-4 radnih dana da bi se dobio prvi odgovor. Kompletna reklamacija podrazumeva da je kupac dostavio pružaocu usluge nabavke kodova – vlasniku SteamShopSrbija.com sve neophodne dokaze. Bez dokaza koje dobavljač zahteva, nije moguće otvoriti reklamaciju kod dobavljača.

U slučaju podnošenja reklamacije, naručilac usluge reklamaciju može izjaviti:

  1. pozivanjem broja: 061/4455-259
  2. slanjem e-mail-a na mail: office@steamshopsrbija.com

Sigurnost ličnih podataka

Provajder se obavezuje da trajno štiti sve lične podatke korisnika. Prodavac će koristiti lične podatke isključivo za ispunjenje porudžbine i nadzorne usluge. Postavljanjem porudžbine, kupac istovremeno daje saglasnost da se njegova e-mail adresa može koristiti za slanje elektronskih ponuda internet prodavnice SteamShopSrbija.com. Podaci ni u kom slučaju neće biti predata neovlašćenim licima i biće u potpunosti u vlasništu Uroša Aleksića, vlasnika SteamShopSrbija.com.

 

Zaštita potrošača i odgovornost

Upotreba veb sajta i internet prodavnice SteamShopSrbija.com je prepuštena riziku korisnika i kupaca. Provajder se odriče odgovornosti ispravnog i nesmetanog funkcionisanja svih sadržaja i delova sajta. Takođe ne garantuje da veb sajt, serveri, ili e-mail ne sadrži viruse ili bilo koje druge štetne elemente. Provajder ni u kom smislu ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu koja je načinjena upotrebom veb sajta ili internet prodavnice SteamShopSrbija.com.

 

Dostupnost veb sajta SteamShopSrbija.com

Internet prodavnica SteamShopSrbija.com je generalno otvorena 24 časa dnevno, svakog dana u godini. Provajder zadržava pravo da omogući kraće prekide u pristupu sajta, zarad različitih tehničkih ili drugih razloga.

 

Korisnička podrška

U slučaju da su Vam potrebna dodatna pojašnjenja ili informacije, dostupni smo za razgovor putem e-mail adrese office@steamshopsrbija.com ili putem mobilnog telefona ili uživo četa.

0
0
Vaša Korpa
Vaša korpa je prazna.Vratite se na početnu